Humanistická aliance
Humanistická aliance
Aktuálně
Demonstrace 26.5. - podívejte se na fotografie a poslechněte si projevy
Fotografie ze Symbolu míru 17.3.2007 (aktualizováno 3.4.)
Symbol míru - 17.3.
Iniciativa Ne základnám
 


Jakým směrem se bude vyvíjet současná situace?
Pokusme se vytvořit novou alternativu.

Vytvořili podmínky vedoucí k ekonomickému a sociálnímu kolapsu!

Situace tady v ČR je velmi úzce spjata s tím, co se děje ve světě. Jedná se o tzv. globalizaci, všude se dnes už mluví o globalizaci. Znamená to jednotný svět, kde jsou všechna místa navzájem propojena.
Svět řízený jedním centrem moci, které prosazuje pouze jediný ekonomický i kulturní model, svět uniformní, svět jako jeden velký trh pro velké nadnárodní společnosti s velmi snadným přesunem levné pracovní síly.
Nemluví se o různorodosti kultur, o zvycích, tradicích, nemluví se o národech, nemluví se o lidech. Jedná se o mocenské impérium, které touto řízenou globalizací vytváří obrovský střet různých kultur. Evropská unie se snaží dát odpověď, snaží se spojením evropských států oponovat americkému impériu. Problém je v tom, že tato odpověď Evropy jde úplně stejným směrem - znovu ji řídí nadnárodní společnosti. Nejedná se o Evropu lidí, spolupráci různých národů - jde zase jenom o peníze, o trh pro nadnárodní společnosti - je to Evropa formální, Evropa byrokratů z Bruselu.
V ČR se nehoráznou privatizací všeho, co se dá, včetně nemocnic, železnic a nejlepších výrobních podniků vytváří podmínky pro velkou chudobu, nezastavitelnou nezaměstnanost a tedy obrovsky rostoucí násilí všeho druhu.
Naši "mocní" dokážou přemýšlet pouze v termínech okamžité přítomnosti a svůj krátký okamžik vlády neváhají nehorázně zneužít pro vlastní zájmy - podvody, korupce, absurdní zákony ve prospěch malých skupin lidí. Je to tak jednoduché a tak nechutné, např. politik ze své funkce objedná u firmy svého příbuzného (nebo u firmy, která jemu osobně velmi dobře zaplatí) zakázku pro obec. Na zaplacení této zakázky si ovšem obec musí půjčit od banky, které se musí zaručit obecním majetkem. Častokrát je i tato zakázka pro většinu lidí nepotřebná nebo je i udělána velmi špatně, ovšem "vybraná" firma dostane své peníze a většinou velmi rychle zmizí - zkrachuje. Daného politika už možná lidé příště nezvolí, jestli se o tom vůbec dozvědí, ale v každém případě zadlužená zůstane obec! Najednou jsou všichni obyvatelé této obce zadluženi bance a musí neustále poslouchat "nejsou peníze"! Kolik obcí, velkých podniků a celých měst je dnes podobným způsobem zadluženo bankám!
A nadnárodní kapitál, ty tolik vyhledávané investice do ČR? Pozor - nadnárodní společnosti nepřichází investovat do ČR! Investují zásadně samy do sebe, investují tam, kde se to vyplatí jim!A zrovna tak z ČR všechno odvezou. V okamžiku, že se jim investice začne zdát výhodnější jinde - v okamžiku, že naši lidé už nebudou tou nejlevnější pracovní silou. Odvezou všechno, co jsme jim tak levně a naivně prodali v privatizaci. To není sci-fi, stačí se jen podívat na to, co se už děje v západní Evropě. Jestliže prodáme všechny české výrobní podniky a nadále budeme zákony podporovat import zahraničního zboží místo podpory české výroby, zůstane nám v ČR pouze nezaměstnanost, chudoba a z toho pramenící násilí.
Situace je skutečně velmi vážná, alarmující. Je nezbytné urychleně jednat.

Situace v ČR je závislá na situaci v Evropě i v celém světě, a proto vedle konkrétních návrhů řešení situace v naší zemi vidíme v tomto okamžiku i jako velmi důležitou spolupráci všech Humanistických stran ve všech zemích Evropy. Je důležité posílit a vytvořit Humanistické strany ve všech Evropských zemích a vzájemnou spoluprací vytvořit skutečnou Evropu, Evropu národů, která by mohla být skutečnou odpovědí, která by mohla zmírnit střet kultur, který se dnes zdá být téměř nevyhnutelný.


Humanistická strana, pošt. adresa: Na Slupi 5, 128 00 Praha 2, tel.: 777 711 911, fax: 257 310 329
e-mail: info@humanistickastrana.cz,